Här kan du ladda ner gratis

material på svenska till Edison!

Material på engelska för EdScratch

Behöver du arbetsblad på något annat språk?

På tillverkarens hemsida www.meetedison.com hittar du samma material på flera olika språk.

Där finns också mer avancerade övningar med textbaserad programmering (Python) för elever som kommit längre!

Filmklipp hittar du på tillverkarens YouTube-kanal:

www.youtube.com/user/microbric