EdChallenges är problemlösningsuppgifter för elever som kommit en bit på väg med sina Edison-robotar. Här nedanför laddar du ner samtliga 5 uppgifter samt en lärarhandledning. Uppgifterna är på engelska – perfekt för ett ämnesövergripande samarbete!

teknikprojekt med Edison

EdChallenges arbetsblad

EdChallenges lärarhandledning