Från och med höstterminen 2018 ställs nya krav på att elever i grundskolan ska kunna använda digitala verktyg för problemlösning och skapande.

  • Åk 1-3: styra föremål med programmering
  • Åk 4-9: hur datorn styrs av program och kan kopplas samman i nätverk, digitala modeller, styra egna konstruktioner med programmering, säkerhet vid teknikanvändning

Vi kan hjälpa er att komma igång!

Läs mer om förändringar i kursplaner