Digitalisering i klassrummet för nybörjare

Hur kan man dra nytta av digitala verktyg för att underlätta sin vardag som pedagog?

  • Kan digitala verktyg vara till nytta i praktisk-estetiska ämnen?
  • Kan man använda Youtube till något vettigt eller är det mest kattklipp?

Vi går igenom några av de digitala verktyg som finns att tillgå för att utbyta information, presentera elevarbeten och öka elevernas engagemang och möjligheter att göra sina röster hörda i klassrummet.

Denna workshop passar en personalgrupp som vill komma igång att använda digitala verktyg i undervisningen och behöver få mer kunskap om vilka möjligheter som finns, samt en chans att testa olika verktyg.