• Hur gör man digitala verktyg till en del av leken, snarare än istället för leken?
  • Kan digitala verktyg aktivera barnens kreativitet och upptäckarglädje?
  • Hur kan man arbeta språkutvecklande?

Vi går igenom några av de appar som kan användas för att skapa till exempel digitala skattjakter, digitala böcker, kodning med hjälp av bilder, verktyg som underlättar pedagogernas vardag. Fokus ligger på digitala verktyg som skapar möten mellan barn, snarare än pedagogiska appar där barn självständigt tränar t ex siffror eller bokstäver.

Denna workshop passar en personalgrupp som vill komma igång att använda mer digitala verktyg i verksamheten och behöver få mer kunskap om vilka möjligheter som finns, samt en chans att testa olika verktyg.