Vi startade Detodo Utbildning i Sundsvall 2016 vid sidan av våra ordinarie arbeten som lärare på högstadiet. Vår målsättning är att producera kreativa och engagerande övningsläromedel i flera olika ämnen för grundskolan och att fortbilda pedagoger i förskolan och grundskolan i användandet av digitala verktyg i klassrummet. Vi vet vad som fungerar i ett klassrum och hoppas kunna använda den erfarenheten till att inspirera andra!

 

Sofia Holmbom

Legitimerad grundskollärare i matematik, NO och teknik. Sofia har under flera år arbetat som pedagogiskt IT-ansvarig.

Utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Pernilla Sundström

Legitimerad grundskollärare i engelska och spanska. Började sin bana som lärare 1998 på Grubbeskolan i Umeå. Pernilla har tidigare skrivit läromedlet Super hörövningar steg 1-2 i spanska, tyska och franska som finns utgivet hos Sanoma Förlag.

Utbildning vid Umeå universitet, Universidad Complutense de Madrid samt University of Delaware.