The Murder Case är ett temaarbete som förvandlar vanliga högstadieelever till luttrade mordutredare som sitter och klurar över ledtrådar och bevismaterial.

Häftet är ett kopieringsunderlag som ger eleverna ett scenario och tydliga ramar för en längre skrivuppgift som sträcker sig över ca 11-12 lektioner. Det finns också gott om möjligheter till muntliga inslag om läraren väljer att lägga upp arbetet så.

Hänvisningar till kursplanen i engelska och tips för vidare arbete på samma tema medföljer. The Murder Case är lätt att anpassa efter olika kunskapsnivåer och behov.

framsidan the murder case   evidence      instructions

320 kr exkl moms, häftat 18 sidor, kopieringsunderlag.

 

Häftet är det första av en serie temahäften med liknande upplägg.

Nästa häfte, ”My Fantastic Jamaican Vacation” kommer ut i augusti 2018. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller du dig uppdaterad!