shout

google

Discuss är en liten kortlåda med 144 diskussionsfrågor i engelska för åk 7-9. Givetvis fungerar den även för elever på gymnasiet som behöver träna sin muntliga språkfärdighet lite extra! Frågorna är uppdelade i 6 olika kategorier och kan användas både som ett självgående extramaterial och i helklassundervisning. Vissa av frågorna lämpar sig också som skrivuppgifter.

450 kr exkl moms.